ממצאים מדעיים

תורת הניאו-הומנולוגיה כוללת מידע בהיקף עצום על המערכת האנושית: על הדינמיקה הפנימית המתחוללת בתוכה והדינמיקה בינה לבין העולם החיצון. פיזיקאים הצליחו להראות כי לצופה, נקודת המבט של האדם, יש השפעה על החומר והצליחו למצוא את הבוזון - החלקיק האלוהי הקושר בין כולנו. מידע על קיומם של שדות אנרגיה, מערכת הצ'אקרות והקשר שלהם למצבו הפיזי והנפשי של האדם קיים בכל הדתות והתרבויות וקיבל חיזוקים מדעיים על-ידי מדענים שהצליחו למדוד את שדות האנרגיה.

תורת הניאו-הומנולוגיה כוללת את כל המידע הזה, ומסבירה שעל מנת שנוכל להפעיל את חוקי היקום לטובתנו לצורך יצירת מציאות חיובית וממשית, עלינו להפעיל את המנגנון הפנימי באופן חיובי- כלומר, ליצור נקודת מבט המועילה לנו. המידע הקובע את תפיסת עולמנו קיים במוח במודע ובלא-מודע, ושולט בחיינו הרגשיים והחומריים.

בעמוד זה מובאים ממצאים מדעיים מתחום חקר המוח והגוף.